Adresseliste

Vi har valgt å ikke publisere adresselisten. Denne sendes på E-post til alle leilighetseiere på Viking 20. Skulle du miste adresselisten så ta kontakt med Bjørg å du får tilsendt ny adresseliste.