Fellesområde

Vårt fellesområde er til bruk for alle leiligheter på anlegget. Når du bruker fellesområdet så er
det viktig at du tar hensyn til beboerne på anlegget, og at du alltid rydder etter deg.

Vi ønsker deg en trivelig stund på fellesområdet.